سیدرضا میرمحمدی

مناقشه قره باغ، ريشه ها و پي آمدها

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره اول، پاییز 1385، صص: 122-98
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
منطقه قفقاز در طول تاريخ بنا به دلايل متعدد از كانون هاي بحران و درگيري بوده و در يكصدسال گذشته، سرنوشت قره باغ يكي از عوامل مهم مناقشه در اين منطقه به حساب آمده است. مناقشه قره باغ ريشه هاي تاريخي عميقي دارد كه يكي از علل عمده تاريخي آن، جابجايي ها و تغيير تركيب جمعيتي منطقه در سال هاي پس از جدايي قفقاز از ايران به شمار مي آيد. درگيري و كشمكش بر سر قره باغ در دو دهه اول قرن بيستم ميلادي فراز و نشيب هاي زيادي به خود ديد و با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي وارد مرحله جديدي شد. مقاله حاضر ضمن مطالعه ريشه هاي بحران قره باغ مي كوشد تا به بررسي روندهاي سياسي منطقه اي و بين المللي در خصوص مديريت اين بحران و نيز منافع قدرت هاي بزرگ در اين زمينه بپردازد.
  
کليدواژگان: قفقاز، قره باغ، آذربايجان، ارمنستان، گروه مينسك، طرح گوبل

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1001