نينا مامدووا

مناسبات اقتصادي ايران و روسيه

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره اول، پاییز 1385، صص: 131-123
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۶
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکيده:
در اين نوشتار سعي شده است تا مراودات اقتصادي ميان دو كشور روسيه و ايران در حوزه هاي مختلف بررسي و مطالعه شود. از نظر نويسنده انرژي هسته اي، حمل و نقل، سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز مهم ترين بسترهاي همكاري ميان دو كشور ياد شده مي باشد. در اين رابطه، مقاله پيش رو، افق روشني را جهت توسعه مناسبات اقتصادي ميان تهران و مسكو ترسيم و پيش بيني مي كند.
 
کليدواژگان: مناسبات اقتصادي، نيروگاه بوشهر، كريدور حمل و نقل شمال ، جنوب، صنعت نفت و گاز، بخش هوا و فضانوردي

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1002