فردریک استار (مترجم: ایوب کریمی)

آسياي مركزي در اقتصاد جهاني

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره اول، پاییز 1385، صص: 145-132
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۴
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991 پانزده دولت جديد به جهان ارزاني داشت كه پنج دولت آن در سرزمين وسيع آسياي مركزي قرار دارند: قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان. اما هيچ كدام از اين دولت ها براي استقلال آمادگي نداشتند. سيستم برجا مانده از شوروي سابق ناكارآمدي خود را در برآورده كردن نيازهاي جديد ثابت كرد. پنج كشور فوق به همراه افغانستان و آذربايجان «محور آسيا» نام گرفته اند. غير از نفت، گاز و طلا سرمايه گذاري كمي در ساير زمينه هاي اقتصادي آسياي مركزي صورت گرفته است. آسياي مركزي پتانسيل هاي زيادي براي پيشرفت دارد؛ از جمله منابع انساني مثلاً نرخ بالاي سواد (97%). آسياي مركزي براي پيشرفت اقتصادي به اصلاحات بانكداري، خصوصي سازي، عقلاني كردن مالياتها، امنيت بازارها و تقويت زيرساخت ها نياز دارد.
 
کليدواژگان: آسياي مركزي، منابع انساني، خصوصي سازي، همكاري منطقه اي

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1003