دكتر مرضيه يحيي پور

سيماي اسلام و پيامبر اكرم (ص) در آثار نويسندگان بزرگ روس (فيودور داستايوفسكي، لف تولستوي، ايوان بونين)

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، صص: 49-35
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۲
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس چکيده:
مقاله حاضر، به بررسي مفاهيم قرآني و سيماي پيامبر اسلام (ص) در برخي از آثار نويسندگان برجسته ادبيات روسيه، درباره اسلام مي‌پردازد و دليل علاقه و روي‌آوردن اين نويسندگان را به قرآن و پيامبر بررسي مي‌كند. آشنايي با قرآن و سخنان پيامبر، مطالب ادبي رايج در قرن نوزده و در برخي موارد سفر به ممالك اسلامي، توجه نويسندگان روسي را به اسلام جلب كرد. نويسندگان روس بيشتر تحت‌تاثير مضامين اخلاقي در قرآن و سخنان پيامبر بوده‌اند و از اين‌رو در برخي از آثار و گفته‌هاي خود به اين مضامين از ديدگاه اسلام نيز پرداخته‌اند.
 
کليدواژگان: اسلام، قرآن، پيامبر اكرم(ص)، ادبيات روسي، نويسندگان روس
 
دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1007