دكتر بهرام اميراحمديان

«جاده نظامي» گرجستان و گذرگاه داريال

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، صص: 60-50
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۸
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس چکيده:
جاده نظامي گرجستان از مهم ترين جاده‌هاي ارتباطي است كه نقش بارزي در تاريخ منطقه قفقاز داشته است. اين جاده نظامي در تنگ ترين نقطه خود كه گذرگاه داريال (در آلان) است، معبر و گذرگاهي براي عبور اقوام و ملل گوناگون منطقه از كيميري ها تا آلان ها بوده و جهانگشايان و فاتحان تاريخ ازآن گذر كرده اند. در همين جاده و از همين گذرگاه مشاهير بزرگي از ملل مختلف گذر كرده اند و در آثار خود از آن ياد كرده اند. تولستوي، لرمانتف و پوشكين از مشاهيز علم و ادب روسيه در قرن نوزدهم و برخي ديگر از قرن بيستم نيز از اين گذرگاه گذر كرده اند. اين مقاله به سير حوادث تاريخي كه در اين جاده اتفاق افتاده است، مي پردازد.
 
کليدواژگان: كوه هاي قفقاز، جاده نظامي گرجستان، داريال، آلان و ترك
 
دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1008
مولف :