دكتر جهانگير كرمي

تحول نظريه پردازي در سياست خارجي

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره دوم، زمستان 1385، صص: 167-134
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۱
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس چکيده:
در اين نوشته سير تحول نظريه پردازي در مورد سياست خارجي از واقع گرايي و نو‌واقع‌گرايي تا نهاد‌گرايي و سپس رويكردهاي تحليل و گفتماني مورد بررسي قرار گرفته است. قدرت ملي، ايده‌هاي مشترك بشري، نهادهاي فراملي، عوامل داخلي در سطوح فردي، اجتماعي و دولتي، و گفتمان هاي سياسي مسلط در يك جامعه از مهم ترين متغيرهايي هستند كه در اين نظريه‌ها براي فهم و درك رفتار خارجي دولت ها مورد تاكيد قرار گرفته اند. سير اين تحول نشان مي دهد كه بر خلاف ديدگاه‌هاي كلي نگر و سخت افزارانه نخست، به تدريج مؤلفه‌ها محدودتر و نرم‌افزارانه‌تر شده و براي درك و فهم رفتار خارجي دولت ها، به سمت نوعي فهم بين الاذهاني كشيده شده اند؛ موضوعي كه در دستور كار نظريه‌هاي سازه انگار (تكوين گرا) قرار گرفته و به كمال گراييده است.
 
 
کليدواژگان: سياست خارجي، قدرت، ساختار، واقع گرايي، نهادگرايي، تحليل گفتمان، تكوين گرايي
 
دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1013
مولف :