دكتر رضا داوري اردكاني

مقدمه اي براي روسيه شناسي

دو فصلنامه ایراس، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1387، صص: 13-4
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۲
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکيده:
ابتدا بگويم كه من روسيه شناس نيستم و به طور كلي شناخت خاصي بر روي كشوري ندارم. كسي كه خود اهل ناكجاآباد است چگونه كشور يا منطقه خاصي را بشناسد؟ دوستاني كه از من خواسته اند چند كلمه اي در اينجا صحبت كنم حتماً مي دانسته اند كه در آغاز جواني، به ادبيات جهان و بخصوص ادبيات روسي علاقه داشته ام وگرنه از يك دانشگاهي پيشكسوت دعوت مي كردند كه در مجلس شان سخنراني كند به هر حال از برگزاركنندگان اين مجلس كه مرا به براي صحبت دعوت كرده اند، تشكر مي كنم. من اهل سخنراني نيستم و اصولاً سفر و سخنراني، از كارهايي هستند كه به هيچ يك علاقه چنداني ندارم اما هم سفر به روسيه را كه دوست داشتم و هم سخنراني حاضر را بي تامل پذيرفتم. درست است كه من گفتم شناخت خاصي بر روي كشوري ندارم اما اين را نه تنها حسن نمي دانم بلكه براي اهل علم و عمل و كساني كه در وضع قوانين و مقررات يا سياست و اداره كشور مسئوليت دارند، عيب مي شمرم. وقتي يك ديپلمات ماموريت مي يابد كه در كشوري خدمت كند، بايد از وضع كلي جهان و بخصوص كشور محل ماموريت خود مطلع باشد. مقصودم اطلاعاتي نيست كه با خواندن مقاله ها يا رساله هاي كوچكي كه براي گردشگرها نوشته شده است، به دست مي آيد يك كشور را به صرف اطلاع از ميزان جمعيت، وسعت يا منابع اقتصادي و نظم سياسي و قدرت نظامي آن نمي توان به درستي شناخت هرچند بدون اين اطلاعات هم شناختي حاصل نمي شود.

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1014