دکتر بهرام امیراحمدیان

سمرقند

دو فصلنامه ایراس، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1387، صص: 96-73
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
سمرقند، يكي از كهن ترين شهر هاي جهان، در آسياي مركزي و در قلمرو جمهوري ازبكستان قرار دارد. اين شهر از جمله شهرهايي است كه از آغاز شكل گيري خود تا كنون، بدون وقفه، همچون موجودي زنده و بالنده به حيات خود ادامه داده اند. سمرقند كه آوازه آن از ماوراءالنهر دوره اسلامي تا جمهوري ازبكستان كنوني سراسر جهان را در نورديده است، شهري است پر رمز و راز، با پيشينه اي كهن و فرهنگي غني كه توليدات مادي و معنوي آن در جهان پر آوازه است. نام سمرقند همواره در كنار جاده ابريشم مي نشيند و يادآور دوران شكوفايي فرهنگ و اقتصاد در شرق كهن است. موقعيت چهار راهي و واقع شدن در مسير جاده ابريشم، نام سمرقند را جاويدان ساخت. بازرگاناني كه در مسير جاده ابريشم به تجارت مي پرداختند، هنگام رسيدن به سمرقند، با اشتياق در آن اتراق مي كردند و به اين ترتيب در كنار مبادله كالاهاي مادي، مبادله فرهنگي نيز جريان مي يافت اين شهر زيبا كه به دليل برخورداري از جلوه هاي طبيعي، معنوي و فرهنگي، در طول تاريخ مشتاقان بسياري را به سوي خويش فرا خوانده است، هنوز هم پس از گذشت بيش از 27 سده، همچنان پر بار خويش و شكوفاست. زيبايي و شكوه سمرقند چنان بود كه پاي آن را به قلمرو ادبيات باز كرد و شاعران و نويسندگان بسياري در آثار خود از آن ياد كردند يا در آرزوي ديدارش به انتظار نشستند. سمرقند در عين حال ايراني و مامن ايراني تباران و فارسي زبانان است، شهري جهاني و متعلق به جهانيان است زيرا بزرگاني كه از اين شهر و در فضاي معنوي فرهنگ ايراني برخاستند، همچون ستارگاني بر آسمان علم و ادب، جهاني رابه سوي خويش فراخواندند. به همين سبب شهر سمرقند بنا به توصيه هاي سازمان يونسكو در سال 2001 و نيز سازمان كنفرانس اسلامي در سال 2007 آيين هاي بين المللي خود را جشن گرفته است.

کليدواژگان
سمرقند، ماوراءالنهر، فرهنگ، تاريخ، آثار باستاني

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1019
مولف :