تاراس كوزيو

سياست خارجي و امنيتي اوكراين پس ازانقلاب نارنجي

دو فصلنامه ایراس، سال سوم، شماره سوم، پاییز 1387، صص: 112-97
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
مقاله پيش رو به بررسي سياست خارجي اوكراين مي پردازد. بخش اول، اولويت هاي سياست خارجي يوشچنكو را در دو حوزه اصلي بررسي مي كند: بهبود روابط با ايالات متحدهو اتحاديه اروپا و دستيابي به عضويت در سازمانهاي بين المللي بزرگ كه تمركز آن بيشتر بر سياست هاي اوكراين نسبت به ناتو و اتحاديه اروپا است و بخش دوم درجه حمايت هاي سياسي و داخلي را براي اولويت هاي سياست خارجي اوكراين به بحث مي گذارد.

کليدواژگان
اوكراين، سياست خارجي، روابط سياسي، ناتو، سازمانهاي بين المللي، آمريكا، اتحاديه اروپا

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1020