دكتر افشين زرگر

مقايسه روند دولت- ملت‌سازي در سه جمهوري قفقاز جنوبي

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1388، صص: 74-43
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
در دوره پس از جنگ سرد فضاي جديدي براي دولت- ملت‌سازي‌هاي جديد گشوده شد. اين وضعيت به‌ويژه در قلمروي سابق بلوك شرق به شكل جدي و حتي در برخي موارد خشونت‌باري  جريان يافته است. در طي همين روند، ناامني‌ها و بي‌ثباتي‌هاي مختلفي ظهور و حتي در برخي موارد شدت اين مسائل به حدي افزايش يافت، که برخي از اين دولت‌هاي تازه استقلال يافته خود همچون شوروي در آستانه تجزيه قرار گرفتند. البته به مرور زمان و با تثبيت موقعيت اين دولت‌هاي جديد، شدت اين خطرات کاهش يافت و حداقل از آستانه خطرناک تجزيه و فروپاشي نجات يافتند، اگرچه هنوز بسياري از اين دولت‌ها غرق در مسائل و مشکلات عديده هستند و در پيشبرد روند دولت-ملت‌سازي خود با چالش‌هاي جدي مواجه می‌باشند. از جمله جمهوري‌هاي پس از شوروي که در پيشبرد روند دولت-ملت‌سازي خود با چنين خطرات و چالش‌هاي جدي روبرو گشته و علي‌رغم گذشت حدود دو دهه از استقلال‌شان هنوز به سختي درگير اين روند هستند، سه جمهوري قفقاز جنوبي يعني آذربايجان، ارمنستان و گرجستان می باشند. اين سه جمهوري در طي روند دولت-ملت‌سازي، عرصه مطالعاتي جديد و قابل توجهي را براي پژوهش‌گران معرفي مي‌نمايند.  قفقاز جنوبي از اهميت ژئواستراتژيک برخوردار بوده و بنابراين فهم جامع تحولات اين منطقه از ضرورت بسيار بالايي برخوردار است. به‌ويژه اينکه اين منطقه در همسايگي ايران قرار دارد و منافع ملي ايران با اين حوزه خصوصاً دو جمهوري آذربايجان و ارمنستان درگير است. بنابر همين مهم، در اين مقاله با توجه برخي شاخص‌هاي مشخص به بررسي مقايسه‌اي روند دولت-ملت‌سازي در اين سه جمهوري پرداخته مي‌شود.

كليدواژگان: دولت-ملت‌سازي، قفقاز جنوبي، گرجستان، ارمنستان، آذربايجان، واگرايي قومي، سلطه خارجي، اشباع سرزميني، همبستگي و يكپارچگي ملي، ثبات سياسي.

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1028