دکتر محسن شریعت نیا - ام البنين توحيدي

روابط چین و روسیه؛ به سوی ائتلاف؟

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1388، صص: 110-97
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۲
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
مقاله حاضر، به سیر تحول در روابط چین و روسیه با تمرکز بر دوره پس از جنگ سرد می پردازد. نویسنده تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که دو کشور تا چه حد به شکل دهی به یک ائتلاف نزدیک شده اند. بنا به استدلال نگارنده، روسیه و چین مراحل تعادل و تفاهم را پشت سر گذشته و اکنون در مرحله همکاری استراتژیک قرار دارند.
 
کلید واژگان: چین و روسیه، تعامل، تفاهم، همکاری استراتژیک، ائتلاف

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1030