مقاله

روابط روسیه و چین در دوره تحریم مسکو: پیشرفت‌ها و چالش‌ها؛ فاطمه عطری سنگری

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۲
Share/Save/Bookmark
 
 
عنوان مقاله: روابط روسیه و چین در دوره تحریم مسکو؛ پیشرفت‌ها و چالش‌ها
نویسنده: فاطمه عطری سنگری
             دانشجوی دکترای مطالعات منطقه­ ای در دانشگاه دوستی ملل مسکو

تاریخ انتشار: فروردین ماه 1395
کد بازیابی: مقالات-9501

دریافت متن کامل (PDF)
کد مطلب: 1041