مهين السادات صمدي

آسياي مركزي قبل از استقرار روس ها و مرزبندي هاي ملي

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1388، صص: 190-141
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۱
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
در آستانه برگزاري مرزبندي ملي در سال 1924، پان تركيست ها تاجيك ها را به عنوان قديمي ترين مردم بومي آسياي ميانه قبول نداشتند. به تصور آنها تاجيك ها بخارا، سمرقند، خجند، فرغانه و مناطق ديگر، در واقع ازبك هايي هستند كه زبان ايراني را پذيرفته اند.
پان تركيست ها در رابطه با مشخص كردن تاجيك هاي كوهستاني، با مشكلات سختي روبرو بودند؛ زيرا اين مردم از نگاه ويژگي هاي زباني، نژادي و مردم شناسي، با نژاد ترك هيچ وجه مشتركي نداشتند، ولي تنها به دليل مشترك بودن زبان تاجيكي (فارسي) بين ايرانيان و تاجيك ها، كوشش هايي وجود داشت تا اجداد آنها را به قبيله هاي ايراني شرقي مربوط سازند.

دریافت متن کامل/
دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1044