فاطمه عطری سنگری

معرفی کتاب: روابط ايران و روسيه

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1388، صص: 206-200
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۸
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
«روابط ایران و روسیه» از معدود منابع موجود در حوزه مطالعاتى روابط بين الملل در كشور است كه بطور جداگانه به بررسى روابط ايران و روسيه و جنبه هاى گوناگون آن مى پردازد. اين كتاب كه شامل مجموعه اى از مقالات پژوهشى اساتيد و صاحب نظران اين عرصه است، روابط ايران و روسيه را از جنبه هاى تاريخى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و... بررسى مى كند. كتاب روابط ايران و روسيه به كوشش دكتر مهدى سنايى و دكتر جهانگير كرمى توسط موسسه فرهنگى- مطالعاتى روسيه، آسياى مركزى و قفقاز؛ ايراس، منتشر شده است. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1046
مولف :