فاطمه عطری سنگری

معرفی کتاب: روابط ايران و روسيه

دو فصلنامه ایراس، سال چهارم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1388، صص: 206-200

28 فروردين 1395 ساعت 8:18

مولف :


ایراس - چکیده:
«روابط ایران و روسیه» از معدود منابع موجود در حوزه مطالعاتى روابط بين الملل در كشور است كه بطور جداگانه به بررسى روابط ايران و روسيه و جنبه هاى گوناگون آن مى پردازد. اين كتاب كه شامل مجموعه اى از مقالات پژوهشى اساتيد و صاحب نظران اين عرصه است، روابط ايران و روسيه را از جنبه هاى تاريخى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و... بررسى مى كند. كتاب روابط ايران و روسيه به كوشش دكتر مهدى سنايى و دكتر جهانگير كرمى توسط موسسه فرهنگى- مطالعاتى روسيه، آسياى مركزى و قفقاز؛ ايراس، منتشر شده است. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 

WWW.IRAS.IR


کد مطلب: 1046

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/article/1046/معرفی-کتاب-روابط-ايران-روسيه

ایراس
  http://www.iras.ir