امين ديلمي معزي

سياست خارجي روسيه در خاورميانه در دهه اول قرن بيست و يكم

دو فصلنامه ایراس، سال پنجم، شماره ششم، بهار و تابستان 1389، صص: 102-81
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۶
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه در دوره ولادمیر پوتین و دیمیتری مدودف با وجود برخی تفاوت ها، از اصول یکسانی تبعیت می کرد. سیاست خارجی این کشور مبتنی بر عملگرایی و فرصت طلبی استراتژیک بوده و لذا فاقد هرگونه تعهد به کشوری خاص است. روسیه با توجه به نقش بین المللی تعریف شده به عنوان قدرتی بزرگ خود را مستحق مداخله در امور خاورمیانه می دید. با این حال پژوهش بر این نظر است که محرکه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی متعددی در گرایش مسکو به منطقه مذکور نقش داشته اند. روسیه در روابط با کشورهای خاورمیانه به دنبال متوازن سازی روابط با غرب بوده است تا بدین شکل از فشارهای غرب بکاهد.

کلیدواژگان: روسیه، خاورمیانه، عملگرایی، اسلام، روابط تسلیحاتی

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1050