دکتر حمیدرضا عزیزی

تلاش ترکمنستان برای گذار از انزواگرایی

کتاب سال ایراس، 1393، صص: 102-93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده: سیاست خارجی ترکمنستان در سال 1393 خورشیدی، به طور کلی شاهد ادامه روندهایی بود که طی سال های پیش در عرصه منطقه ای و بین المللی از سوی این کشور پیگیری شده است. روندهایی که نقطه محوری و وجه مشخصه آن، توسعه دامنه تعاملات بین المللی ترکمنستان در هر دو حوزه روابط دوجانبه و چندجانبه، در راستای دستیابی به دو هدف به هم پیوسته یافتن شرکای اقتصادی جدید ـ به ویژه در حوزه انرژی ـ–و تلاش برای ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی این کشور جریان داشته است. 
از منظری کلی و به عنوان مقدمه بحث، باید اشاره کرد که از سال 2007 و در پی روی کار آمدن قربانقلی بردی محمداف به عنوان رئیس جمهور ترکمنستان، تغییرات محسوس و مهمی در هر دو عرصه داخلی و به ویژه خارجی این کشور رخ داد که در مغایرت آشکار با رویه های تثبیت شده دوران صفرمراد نیازاف قرار داشت. در حوزه سیاست و روابط خارجی، آنچه از همان ابتدا چه در بعد نظری و چه عملی آشکار شد، تلاش حکومت ترکمنستان در این جهت بود که ضمن پایبند ماندن به اصل کلی «بی طرفی مثبت» مندرج در قانون اساسی این کشور، پویایی جدیدی به تعاملات خارجی خود بدهد و تعریف عملی این اصل را که در دوره نیازاف در قالب نوعی انزواگرایی بروز و نمود پیدا کرده بود، به سمت فعال شدن هرچه بیشتر سیاست خارجی سوق دهد تا از این رهگذر، امکان بیشتری برای صادرات گاز خود و کسب درآمدهای حیاتی برای پیشبرد برنامه های ضروری اقتصادی در داخل پیدا کند. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1083
مولف :