دکتر مهدی سنایی

روابط ايران و روسيه: مشکلات و دورنمای پیش رو

کتاب «روابط ایران و روسیه»، به کوشش دکتر مهدی سنایی و دکتر جهانگیر کرمی، 1387، صص: 25-9
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۲
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - مقدمه: روابط ايران و روسيه طي سده‌هاي متمادي پستي و بلندي‌هاي فراواني به خود ديده است. از زماني كه در طول قرون مختلف روابط دو كشور در اندازه محدودي جريان داشته است تا زماني كه در دوره پتر كبير در پايان قرن هفدهم و آغاز قرن هيجدهم به دنبال سياست نگاه به اروپا و گشودن درهاي روسيه به سوي فرهنگ و صنعت غرب، مفهوم شرق و جنوب نيز در سياست خارجي روسيه تعريف ويژه‌اي يافت، در بخش‌هاي مختلف دانشگاهي، آكادميك و در دستگاه سياست خارجي روسيه نيز توجه ويژه‌اي به شناخت كشورهاي اين حوزه از جمله ايران صورت گرفت. ميان تحليل‌گران اختلاف است كه براي پتركبير اين شناخت مقدمه تهاجم و چشمداشت به سرزمين‌هاي جنوبي و آب‌هاي گرم بود يا زمينه‌اي بود براي تعديل در روابط روسيه با جهان و نگاه همزمان به شرق و غرب. در اين دوره، بخش‌هايي از سرزمين‌هاي جنوبي روسيه در قفقاز و حاشيه خزر هنوز جزيي از ايران صفوي بود. طي قرون هيجده و نوزده، روابط ايران و روسيه به صورت مداوم رو به افزايش گذاشت و به ويژه در قرن نوزده روسيه تزاري به يكي از عوامل تعيين كننده در سياست ايران تبديل شد. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1127
مولف :