دكتر محمدتقي مختاري

نگاهی به روابط ايران و روسيه

کتاب «روابط ایران و روسیه»، به کوشش دکتر مهدی سنایی و دکتر جهانگیر کرمی، 1387، صص: 47-26
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - مقدمه: باتوجه به عدم وجود اسناد و مدارك مستند. اظهار نظر در مورد شروع روابط دو كشور همسايه، ايران و روسيه، به خصوص ارتباط سياسي كار مشكلي است. بنابر نظر برخي از مورخين، آغاز ارتباط بين مردم اين دو سرزمين از سدة سوم ميلادي است. در اين تاريخ، اقوام اسلاو به ‌تدريج سرزمين روسيه را مورد هجوم قرار داده با اقوام ايراني نژادي كه اقوام ايراني خارجي نام داشتند همسايه شدند. در سده هاي نخستين اسلامي روس ها چندين بار به اراضي جنوبي از جمله طبرستان و آبسكون در عهد حسن بن زيد علوي و قفقاز در سدة پنجم هجري هجوم آوردند. البته اين امور پيش از تشكيل دولت واقعي و واحد روسيه بود كه امراي مسكو مصمم شدند براي دسترسي به درياي خزر و استقرار در ناحية قفقاز متصرفات خود را به طرف جنوب توسعه دهند1. همسايگي و روابط بازرگاني مستلزم وجود ارتباط سياسي و آشنايي بيشتر بود كه با مبادله سفير ميان دولت شيروان شاهان و دولت روسيه در سال 1466 م (873 هجري) و با سفر بازرگاني به نام آفاناسي نيكيتين آغاز شد. اين سفر حدود 6 سال به درازا كشيد2. در اين زمان مسكو پايتخت روسيه بود و سلسلة مسكوي ها در اين شهر حكومت داشتند. اطلاعات دقيقي از چند و چون كار اين بازرگان در دست نيست. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1128