جان اله کریمی‌مطهر

ارتباطات ادبی ایران و روسیه

کتاب «روابط ایران و روسیه»، به کوشش دکتر مهدی سنایی و دکتر جهانگیر کرمی، 1387، صص: 59-48
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۷
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس- مقدمه: ارتباطات ادبی ایران و روسیه، دو کشور همسایه‌ای که از دیرباز دارای ارتباطات تجاری، سیاسی و فرهنگی هستند، سابقه بسیار طولانی دارد. اگرچه روابط سیاسی دو کشور هر از گاهی دارای نوساناتی بوده و حوادث مختلف تأثیر منفی در ارتباطات دو کشور به جا می‌گذاشته است، اما در قرن نوزدهم، پس از گسترش روابط سیاسی، تجاری و فرهنگی ایران و روسیه، ارتباطات ادبی هم گسترش قابل توجهی یافت. آشنایی نویسندگان و خوانندگان روسی با ادبیات فارسی بیش از یک قرن زودتر از آشنایی نویسندگان و خوانندگان ایرانی با ادبیات روسی صورت گرفته است. در سال 1796 اولین ترجمه‌های ادبیات منظوم کلاسیک فارسی به روسی صورت گرفته است. شاعران و نویسندگانی نظیر ژوکوفسکی و فت  نقش عمده‌ای در آشنا کردن خوانندگان روسی با ادبیات فارسی داشته‌اند. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1129