دكتر نوذر شفيعي

روابط ايران و روسيه در پرتو تحولات افغانستان

کتاب «روابط ایران و روسیه»، به کوشش دکتر مهدی سنایی و دکتر جهانگیر کرمی، 1387، صص: 259-245
تاریخ انتشار : جمعه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - مقدمه: افغانستان در طول تاريخ همواره مورد توجه قدرت ‌هاي بزرگ جهان بوده است. به عبارت ديگر، افغانستان، اين سرزمين كوهستاني و محصور در خشكي همواره محل تلاقي منافع قدرت‌ هاي بزرگ بوده است. با اين حال توجه قدرت‌هاي بزرگ به افغانستان و تلاقي منافع اين قدرت ‌ها در افغانستان كمتر به دليل محدوده سرزميني افغانستان و هر آنچه در اين قلمرو سرزميني قرار دارد، بوده است. آنچه در طول تاريخ باعث توجه قدرت‌هاي بزرگ به افغانستان شده، نقش ترانزيتي اين كشور، استفاده از آن به عنوان يك معبر، بهره ‌مندي از اين سرزمين به عنوان يك منطقه حامل، قرار دادن اين كشور به عنوان محلي براي به نمايش گذاشتن قدرت و اقتدار قدرت‌ هاي منطقه‌اي و جهاني، بهره ‌مندي از افغانستان براي تأثيرگذاري بر محيط منطقه‌اي اين كشور، و بالاخره استفاده به عنوان حوزه‌اي براي تسويه حساب ‌هاي سياسي و نظامي قدرت ‌هاي بزرگ  بوده است. با توجه به اين جايگاه، تحولات افغانستان و سياست قدرت ‌هاي بزرگ در افغانستان اغلب باعث تأثيرگذاري بر منافع و در نتيجه، استراتژي و سياست قدرت‌ هاي منطقه‌اي شده است. يكي از بارزترين نمونه هاي اين وضعيت، مداخلة قدرت ‌هاي خارجي در افغانستان طي سه دهة گذشته و درگيري ساختن قدرت‌هاي منطقه‌اي (به طور مستقل يا در ارتباط با منافع قدرت‌هاي بزرگ) در اين كشور بوده است. جمهوري اسلامي با توجه به مؤلفه‌هايي همچون جغرافيا، تاريخ، فرهنگ و سياست يكي از كشورهاي مهمي بوده كه طي اين دوره به شدت درگير تحولات بوده عرصة افغانستان بوده است. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1147