راحله حدادی

همکاری های منطقه ای در روابط ايران و روسيه

کتاب «روابط ایران و روسیه»، به کوشش دکتر مهدی سنایی و دکتر جهانگیر کرمی، 1387، صص: 344-323
تاریخ انتشار : شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۱
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - مقدمه: با دور شدن روسيه از مرزهای ایران و شکل گیری مناطق جدید، روندي نو در از روابط دو کشور آغاز شد. تا قبل از فروپاشی، دست ایران برای هرگونه حضور در آسیای مرکزی و قفقاز بسته بود. فروپاشی فرصت های جدیدی پیش روی ایران گذاشت. تعریف منافع جدید در این مناطق گاهی با منافع روسیه مشترک و گاهی رقیب آن بوده است. گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه از یک سو و نگرانی از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه نگرانیهای جدید امنیتی روسیه را دامن زد. بروز بحران تاجیکستان و حمایت ایران در مراحل اولیه بحران از اپوزیسیون این کشور به بدبینی روسها دامن زد. اما تجربه مثبت همکاری در افغانستان و تاجیکستان، روسها را به تدریج به اهمیت نقش ایران در تامین صلح و ثبات در مرزهای جنوبی اش بیشتر واقف کرد. اهمیت آسیای مرکزی و قفقاز و حوزه خزر و وجود منافع مشترک و رقیب ایران و روسیه در این مناطق شکل دهنده روابط و همکاری منطقه ای ایران و روسیه بوده است. نحوه شکل گیری این روابط و تعامل دو کشور موضوعي است که این نوشته درصدد بررسي به آنست. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1150