دکتر داوود کیانی

آسيب‌شناسي روابط ايران و روسيه

کتاب «روابط ایران و روسیه»، به کوشش دکتر مهدی سنایی و دکتر جهانگیر کرمی، 1387، صص: 366-345
تاریخ انتشار : شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۸
Share/Save/Bookmark
 
آسيب‌شناسي روابط ايران و روسيه
 
ایراس - مقدمه: روابط خارجي تهران و مسكو، از جمله موضوعاتي است كه در مورد آن تحليل‌ها و ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. از آنجا كه در فرايند مطالعه و شناخت ماهيت اين روابط، نكات مبهم و گاه متعارض و ناهمسو وجود دارد، تنظيم چارچوب يا مدل نظري منسجم براي اين منظور قدري دشوار به نظر مي‌رسد. شايد، دليل اصلي اين معضل، وجود طيف متنوعي از منافع همسو، اختلاف‌زا و حتي متعارض در مسير روابط دو كشور باشد. عمده آثار و مطالعاتي نيز كه در مسير فهم ماهيت روابط مسكو و تهران صورت پذيرفته است از نبود نوعي نگرش تحليلي نسبت به مساله حكايت مي‌نمايند. درحاليكه برخي آغاز گشايش يا تحول و گسترش روابط دو كشور را به غلط به دوران پس از فروپاشي كمونيسم در شوروي سابق بازمي‌گردانند، عده‌اي ديگر سعي دارند تا جنس اين روابط را در قالب مفاهيمي همچون اتحاد (استراتژيك يا تاكتيكي) و رقابت مورد شناسايي قرار دهند. واقع مساله آن است كه نواخته شدن كنسرت جديد در روابط تهران و مسكو به بهار 1989 و سفر آقاي هاشمي رفسجاني، رئيس مجلس وقت  ايران، به اين كشور و انعقاد قراردهاي متعدد در ابعاد اقتصادي، سياسي و نظامي برمي‌گردد. علاوه بر اين، نمي‌توان در چارچوب مفاهيمي همچون اتحاد استراتژيك آنگونه كه برخي تحليل‌گران تعبير مي‌نمايد و يا اتحاد تاكتيكي همانگونه كه رابرت فريدمن از آن ياد مي‌نمايد، به فهم روابط دو كشور پرداخت. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1151
مولف : دکتر داوود کیانی