دو ماهنامه ايراس

دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۰
Share/Save/Bookmark
 
شماره 7، بهمن 1384
دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي
 
دو ماهنامه ايراس

دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي

شماره 7، بهمن 1384

 
 سخن نخست
مهدي سنايي   ص 1
مشاهده متن     [HTML]    
   
 فضاي جديد تعاملات روسي ـ خاورميانه اي
دكتر جهانگير كرمي   ص 2
مشاهده متن     [HTML]    
   
 فرصت هاي تازه در روابط ايران و ارمنستان
ويكتوريا پانفيلوا   ص 6
مشاهده متن     [HTML]    
   
 سايه انرژي بر سر روابط مسكو ـ بروكسل
داود كياني   ص 8
مشاهده متن     [HTML]    
   
 مذهب در آسياي مركزي: ديوان حكمت يسوي
دكتر مهدي سنايي   ص 10
مشاهده متن     [HTML]    
   
 فعاليتهاي فرهنگي ـ اقتصادي آمريكا در منطقه
پرويز قاسمي   ص 12
مشاهده متن     [HTML]    
   
 زبان روسي درآسياي مركزي و قفقاز
سينان اوگان  مترجم: مترجم: جليل يعقوب زاده فرد ص 18
مشاهده متن     [HTML]    
   
 وضعيت مسلمانان روسيه ص 25
مشاهده متن     [HTML]    
   
 آغاز فعاليت مجلس اجتماعي در روسيه ص 28
مشاهده متن     [HTML]    
   
 تاسيس جامعه انتخاب دموكراتيك: تائيد بوش و سكوت اتحاديه اروپا
مترجم: پرويز خويي ص 33
مشاهده متن     [HTML]    
   
 محلي گرايي در صحنه سياسي جمهوري آذربايجان
علي آقا محمداوف  مترجم: مترجم: جليل يعقوب زاده فرد ص 33
مشاهده متن     [HTML]    
   
 سال روسيه در ارمنستان ص 40
مشاهده متن     [HTML]    
   
 معـرفـي كتـاب ص 42
مشاهده متن     [HTML]    
   
 رويدادها و گزارش هاي خبري فرهنگ و جامعه ص 44
مشاهده متن     [HTML]    
 


 
کد مطلب: 1186