دو ماهنامه ايراس

دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي

14 ارديبهشت 1395 ساعت 14:26

شماره 8، اسفند 1384


دو ماهنامه ايراس

دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي

شماره 8، اسفند 1384

 
 تحولات آسياي مركزي در سال 1384
نگارنده: دكتر جهانگير كرمي    ص 1
مشاهده متن     [HTML]    
   
 روسيه و خاورميانه پس از صدام
نگارنده: داوود كياني    ص 4
مشاهده متن     [HTML]    
   
 نوروز در منطقه آسياي مركزي
نگارندگان: مولوده قاسم آو ا   ص 6
مشاهده متن     [HTML]    
   
 فرهنگ سغدي؛ فرهنگ ايراني در آسياي مركزي
نگارنده: دكتر ماتئو كمپارتي1   مترجم: مترجم: حسين توسلي نژاد ص 9
مشاهده متن     [HTML]    
   
 وضعيت زبان روسي در منطقه آسياي مركزي
تاليف: سينان اوگان  مترجم: ترجمه: جليل يعقوب زاده فرد ص 12
مشاهده متن     [HTML]    
   
 فرهنگ، ارزش هاي معنوي و آينده روسيه؛ مصاحبه با ميخائيل تاروسين
مترجم: مترجم: مژگان صمدي ص 17
مشاهده متن     [HTML]    
   
 نگاهي به كليساي ارتدوكس در روسيه ص 23
مشاهده متن     [HTML]    
   
 معرفي كتاب
داوود كياني   ص 28
مشاهده متن     [HTML]    
   
 رويدادها و گزارش هاي خبري ص 31
مشاهده متن     [HTML]   


کد مطلب: 1187

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/article/1187/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي

ایراس
  http://www.iras.ir