دو ماهنامه ايراس

دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي

14 ارديبهشت 1395 ساعت 14:56

شماره 9، فروردين 1385


دو ماهنامه ايراس

دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي

شماره 9، فروردين 1385

----------------------------------------------------------------------------
 
 روسيه و مساله عضويت در سازمان تجارت جهاني
نگارنده: داوود كياني    ص 1
مشاهده متن     [HTML]    
   
 روسيه و آسياي مركزي در سند امنيت ملي آمريكا
نگارنده: دكتر جهانگير كرمي    ص 3
مشاهده متن     [HTML]    
   
 نقش زنان در سياست كشورهاي آسياي مركزي
مترجم: مترجم: يوسف محمودي ص 5
مشاهده متن     [HTML]    
   
 نگاه جديد روسيه به جهان اسلام
نگارنده: آرمان بيستوني    ص 7
مشاهده متن     [HTML]    
   
 مسائل سياسي و قومي در روسيه جديد
نگارنده: بكير دمير  مترجم: مترجم: جليل يعقوب زاده فرد ص 10
مشاهده متن     [HTML]    
   
 فعاليت حزب التحرير در آسياي مركزي
نگارنده: گول نوزا سايدازيموا  مترجم: مترجم: يوسف محمودي ص 16
مشاهده متن     [HTML]    
   
 مراكز مهم ايران شناسي در روسيه ص 18
مشاهده متن     [HTML]    
   
 نگاهي به كليساي ارتدوكس روسيه ص 21
مشاهده متن     [HTML]    
   
 صدر الشريعه و سنت فرهنگي تاجيكان
نگارنده: قربانعلي ادريس اف   ص 27
مشاهده متن     [HTML]    
   
 انتظار در شعر امروز تاجيكستان
نگارنده: علي رضا قزو   ص 30
مشاهده متن     [HTML]    
   
 معرفي كتاب ص 34
مشاهده متن     [HTML]    
   
 رويدادها 
ص 36
   
مشاهده متن     [HTML]


 


کد مطلب: 1188

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/article/1188/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي

ایراس
  http://www.iras.ir