منتشر شد:

شماره پانزدهم هفته نامه «جامعه و فرهنگ روسیه امروز»

20 بهمن 1394 ساعت 21:18


ایراس: در این بخش، شماره پانزدهم هفته نامه جامعه و فرهنگ روسیه امروز تقدیم حضور علاقه مندان شده است.
شماره پانزدهم هفته نامه جامعه و فرهنگ روسیه امروز، در 32 صفحه و در هفته سوم بهمن ماه 1394، توسط  رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه منتشر شده است.

جهت مشاهده و یا دانلود شماره پانزدهم هفته نامه جامعه و فرهنگ روسیه امروز، روی «ضمیمه» بالا کلیک کنید.


کد مطلب: 947

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/article/947/شماره-پانزدهم-هفته-نامه-جامعه-فرهنگ-روسیه-امروز

ایراس
  http://www.iras.ir