گزارش

تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر نویسندگان شهیر روسیه؛ با تأکید بر جایگاه حافظ در ادبیات روسیه؛ الهام هاشمی

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۷
Share/Save/Bookmark
 
تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر نویسندگان شهیر روسیه؛ با تأکید بر جایگاه حافظ  در ادبیات روسیه؛ الهام هاشمی
 
عنوان گزارش: تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر نویسندگان شهیر روسیه؛ با تأکید بر جایگاه حافظ  در ادبیات روسیه
نویسنده: الهام هاشمی
             کارشناس زبان روسی و دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه الزهرا


تاریخ انتشار: بهمن ماه 1394
کد بازیابی: گزارش-9401

دریافت متن کامل (Pdf)
کد مطلب: 965