گزارش

گزارش ماهانه توسعه اقتصادی روسیه؛ بانک جهانی: برنامه مدیریت ریسک اقتصادی دولت فدرال؛ ترجمه سید امیرحسین علوی فر

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۴
Share/Save/Bookmark
 
 
عنوان گزارش: برنامه مدیریت ریسک اقتصادی دولت فدرال - گزارش ماهانه توسعه اقتصادی روسیه - فوریه 2016، گزارش بانک جهانی
مترجم: سید امیرحسین علوی فر 
           دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه فدرال سرویس مسکو 

تاریخ انتشار: فروردین ماه 1395
کد بازیابی: گزارش-9501

دریافت متن کامل (Pdf)
 
کد مطلب: 986