دكتر مهدي سنايي

اسلام در آسياي مركزی

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره اول، پاییز 1385، صص: 70-57
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۰۰
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
اگرچه اسلام اولين دين توحيدي در منطقه آسياي مركزي نيست، اما مهم ترين و تاثيرگذارترين دين توحيدي در اين منطقه به شمار مي آيد. اين دين توانسته است بر رسوم، سنن و فرهنگ مردمان منطقه آسياي مركزي تاثيري شگرف و عميق برجاي گذارد. اين مقاله ضمن بررسي اجمالي وضعيت ادواري دين اسلام در منطقه آسياي مركزي و نقش اسلام غيررسمي در زندگي مردم اين منطقه در قالب هايي همچون وفاداري قومي و فرقه هاي تصوف، جريان تندروي ديني در اين منطقه را مورد تحليل قرار مي دهد. از نظر نويسنده، جنبش هاي اسلامي در آسياي مركزي به دليل قرارگرفتن در تنگناهاي ساختاري، قانوني و مالي نتوانسته اند فعاليت هاي خود را در اين منطقه گسترده و نهادينه نمايند.
  
کليدواژگان: اسلام رسمي و غيررسمي، فرقه هاي تصوف، تندروي اسلامي، حزب التحرير، تركستان

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 997
مولف :