دکتر الهه کولایی

روابط ايران و روسيه، تداوم يا تغيير

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره اول، پاییز 1385، صص: 86-71
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۰۸
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
دو كشور همجوار ايران و روسيه طي قرون گذشته، همواره روابط پر فراز و نشيبي داشته اند. در دوران نظام دوقطبي كه ايران تحت تاثير وابستگي همه جانبه به آمريكا، در تقابل با نظام كمونيستي قرار داشت، اين هم جواري آثار مثبت خود را در همكاري هاي فني و اقتصادي به نمايش گذاشت. به هر حال، انقلاب اسلامي در ايران، شوروي را به جهت گيري عليه منافع ايران وا مي داشت، ولي با فروپاشي نظام كمونيستي، غرب گرايي حاكم بر مسكو ايران را در اولويت هاي سياست خارجي روسيه قرار نمي داد. با تحول در اين نگرش و با تداوم تعارض ايران و آمريكا، روسيه به خوبي از اين تقابل بهره گرفته است. اين استفاده كه در سال هاي گذشته از مسائل درياي خزر تا عرصه همكاري هاي هسته اي گسترش يافته است به روندي پايدار در سياست خارجي روسيه تبديل شده است.
  
کليدواژگان: ايران، اتحاد شوروي، روسيه، آمريكا، درياي خزر، اسرائيل، آسياي مركزي، قفقاز، برنامه هسته اي ايران

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 998
مولف :