دكتر داود كياني

پوتين و ساختار نظام سياسي روسيه

دو فصلنامه ایراس، سال اول، شماره اول، پاییز 1385، صص: 97-87
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۱۶
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - چکیده:
مقاله پيش رو مي كوشد تا به مطالعه ساختار نظام سياسي روسيه در دوره نخست رياست جمهوري ولاديمير پوتين از حيث رابطه مركزـ مناطق بپردازد. به باور نويسنده، با ورود پوتين به كرملين به عنوان رئيس جمهور روسيه، ساختار نظام سياسي اين كشور از يك بافت فدرالي نيمه متمركز به يك الگوي تمركزگرا تغيير شكل داده است. شناسايي سياست ها، اسباب و عناصر اين تغيير شكل در سطوح «نهادي»، «كاركردي» و «نخبگان»، هدف اصلي اين نوشتار مي باشد.
  
کليدواژگان: ساختار نظام سياسي، مجمع فدرال، بافت اجرايي، نخبگان سياسي ، اجرايي، گروه سن پترزبورگي ها، نظام فدرال تمركزگرا

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 999
مولف :