سمینار «جهانی شدن و آثار اقتصادی و فرهنگی آن در منطقه اکو»

تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس: «گروه پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران» با همکاری «موسسه فرهنگی اکو»؛ سمینار

"جهانی شدن و آثار اقتصادی و فرهنگی آن در منطقه اکو"

را برگزار می کند.

زمان: دوشنبه 30 فروردین 1395
ساعت: 15:30  الی  18

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سالن مرکز مطالعات عالی بین المللی

کد مطلب: 1056