موش رفت، گاو آمد؛ با تقویم چینی آشنا شوید

تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۳
Share/Save/Bookmark
 
موش رفت، گاو آمد؛ با تقویم چینی آشنا شوید
 
بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان سال جدیدی را امروز جمعه ۲۴ بهمن (۱۲ فوریه) آغاز کردند. براساس گاهشمار چینی که قمری است، امسال سال گاو است. این نام‌گذاری‌ها و طبقه‌بندی‌ها پایه علمی ندارند و بر باورهای سنتی مردم منطقه استوار هستند.

سال موش
اولین سال در گاهشمار چینی سال موش است و سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۲، ۱۹۸۴، ۱۹۹۶ ، ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ دارای این علامت بودند. چینی‌ها معتقدند متولدین سال موش دارای شخصیتی بامحبت و خوشرو، زیرک، بامزه و باوفا هستند. به باور چینی‌ها موش اما شجاع نیست و برای مدیریت و رهبری مناسب نیست.

سال گاو
دومین سال در گاهشمار چینی سال گاو است و سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۳، ۱۹۸۵، ۱۹۹۷، ۲۰۰۹، ۲۰۲۱ سال گاو محسوب می‌شوند. چینی‌ها افرادی که در این سال متولد می‌شوند را دارای شخصیتی سخت کوش، جدی، صبور و مسئولیت پذیر می‌دانند. به باور چینی‌ها متولدین سال گاو زیاد اهل "حرف زدن" نیستند و بیشتر در مشاغل صنعتی، ماشین سازی و آی‌تی می‌توان آن‌ها را یافت.

سال ببر
سومین سال در گاهشمار چینی سال ببر است و سال‌های ۱۹۶۲، ۱۹۷۴، ۱۹۸۶، ۱۹۹۸، ۲۰۱۰ سال ببر بودند. در سنت چینی‌ها متولدین سال ببر آدم‌هایی پرخاشجو، شجاع، جاه طلب، پرشور و جدی تلقی می‌شوند . براساس باور چینی‌ها این آدم‌ها کمتر دنباله‌رو کسی هستند و بیشتر در مشاغل مدیریتی یافت می‌شوند.

سال خرگوش
چهارمین سال در گاهشمار چینی سال خرگوش نام دارد و نام این حیوان بر سال‌های ۱۹۶۳، ۱۹۷۵، ۱۹۸۷،۱۹۹۹و ۲۰۱۱ گذاشته شده بود. به باور چینی‌ها متولدین سال‌های خرگوش، آدم‌هایی دوست داشتنی، خوش شانس، مهربان و حساس هستند. چینی‌ها می‌گویند: «متولدین سال خرگوش از شنیدن انتقاد ناراحت می‌شوند.»

سال اژدها
پنجمین سال در تقویم چینی، اژدها نام‌گذاری شده است. سال‌های ۱۹۶۴، ۱۹۷۶، ۱۹۸۸، ۲۰۰۰و ۲۰۱۲ سال‌های اژدها بوده‌اند. به باور چینی‌ها متولدین سال اژدها آدم‌هایی خردمند، قدرتمند، پرانرژی و پرجذبه هستند. چینی‌ها می‌گویند، متولدین سال اژدها زود مغرور و در بحث و جدل عصبانی و از "کوره بدر" می‌شوند.

سال مار
ششمین سال در گاهشمار چینی، سال مار است و سال‌های ۱۹۶۵، ۱۹۷۷، ۱۹۸۹، ۲۰۰۱، ۲۰۱۳ سال مار بودند. چینی‌ها بر این باورند که متولدین سال مار، باهوش، حسود، تحلیلگر و سخاوتمند هستند. چینی‌ها معتقدند متولدین سال مار به لحاظ اخلاقی بسیار "منعطف" هستند و اگر محدوده شخصی‌اشان رعایت نشود، دچار استرس می‌شوند.

سال اسب
هفتمین سال در تقویم چینی، سال اسب است و سال‌های۱۹۶۶، ۱۹۷۸،۱۹۹۰، ۲۰۰۲، ۲۰۱۴ با این حیوان نامگذاری شده است. به باور چینی‌ها متولدین سال اسب دارای شخصیتی اهل سفر، جذاب، کم حوصله و دوست داشتنی هستند. چینی‌ها می‌گویند متولدین سال اسب، خودخواه و بی‌توجه به مشکلات دیگران هستند.

سال بز
هشتمین سال در تقویم چینی، سال بز است و سال‌های ۱۹۶۷، ۱۹۷۹،۱۹۹۱، ۲۰۰۳، ۲۰۱۵ با نام این حیوان بودند. چینی‌ها معتقدند که متولدین سال بز دارای ویژگی‌های شخصیتی خلاق، خجالتی، دلسوز و نگران هستند. به باور چینی‌ها متولدین سال بز آدم‌هایی بدبین هستند و دوست دارند أوقات فراغت را در چهاردیواری خود سپری کنند.

سال میمون
نهمین سال در گاهشمار چینی، سال میمون است و سال‌های ۱۹۶۸، ۱۹۸۰، ۱۹۹۲، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ سال میمون بودند. به باور چینی‌ها متولدین سال میمون دارای ویژگی‌های شخصیتی مبتکر، پرانرژی و موفق هستند. چینی‌ها متولدین سال میمون را آدم‌هایی "اپورتونیست" می‌دانند و "خوشی‌هایشان به قیمت ناراحتی دیگران تمام می‌شود".

سال خروس
دهمین سال در تقویم چینی، سال خروس است و سال‌های ۱۹۶۹، ۱۹۸۱،۹۹۳۱، ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷ سال خروس بوده‌اند. چینی‌ها متولدین سال خروس را دارای شخصیتی درستکار، تمیز، کاری و اهل عمل و مغرور می‌دانند. چینی‌ها می‌گویند "متولدین سال خروس دائما بدنبال جلب توجه دیگران هستند".

سال سگ
یازدهمین سال در تقویم چینی سال سگ است و سال‌های ۲۰۰۶،۱۹۹۴،۱۹۸۲،۱۹۷۰،۱۹۵۸ و ۲۰۱۸ سال سگ بوده است. به باور چینی‌ها متولدین سال سگ دارای ویژگییهای شخصیتی وفادار، درستکار، حساس و دمدمی هستند. چینی‌ها معتقدند که متولدین سال سگ برداشتی پیچیده و نگاهی منفی به جهان پیرامون خود دارند و به همین دلیل در خطر "تبهکار شدن" و "سودجویی از راه نامشروع" قرار دارند.

سال خوک
دوازدهمین سال در تقویم چینی سال خوک است و سال‌های ۲۰۰۷،۱۹۹۵،۱۹۸۳،۱۹۷۱،۱۹۵۹ و ۲۰۱۹ سال‌های خوک بوده‌اند. چینی‌ها متولدین سال خوک را باهوش، صمیمی ، کمال طلب و نجیب می‌دانند. چینی‌ها می‌گویند متولدین سال خوک "آدم‌هایی خوش‌باور" هستند که بسادگی مورد سواستفاده قرار می‌گیرند.

منبع: دویچه وله
کد مطلب: 4374