سید حسین طباطبایی در ایراس

خوانش «داستایفسکیانه» از دنیای کرونائی ما

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۲۴
Share/Save/Bookmark
 
خوانش «داستایفسکیانه» از دنیای کرونائی ما
 
ابتلاء جهانی به ویروس فراگیر کرونا و مجموعه تحولاتی که می رود تا جهان امروز را به دو دوران پیشا و پسا کرونا تقسیم کند، از منظرهای مختلف مورد توجه، تامل و تعبیر و تفسیر محققان و اهل نظر قرار گرفته است.
استراتژیست ها از تغییر بنیادین در نظام بین الملل و مناسبات جهانی سخن می‌گویند، اقتصاد دانان از در پیش بودن رکود و بحرانی بی سابقه در اقتصاد جهانی حکایت می کنند، جامعه شناسان ابعاد مختلف اجتماعی جهان پساکرونا را مورد تامل قرار داده‌اند، فلاسفه از چشم اندازهای نوین در مسائل بنیادین فلسفی سخن می گویند و متکلمان از طرح دوباره مشکلاتی دیرین از قبیل الهیات شر و مساله همیشگی تبیین شرور در عالم تفسیر و تعبیری جدید ارائه می دهند و قس علیهذا.
در این میان شاید خوانشی از نویسنده بزرگ روس که به حق به سبب ژرفای نگاهش به درون آدمی از بزرگترین متفکران و نظریه پردازان عرصه های معنوی و روانشناختی محسوب می شود، یعنی فیودور داستایفسکی، از پدیده بیماری عالمگیر کرونا، برای اهالی اندیشه و به ویژه پژوهشگران حوزه های ادبی، فکری و فلسفی روسیه جالب باشد.
والنتین کاتاسونوف اقتصاددان و استاد دانشگاه دولتی روابط بین الملل مسکو در نوشتاری با عنوان «درسهای داستایفسکی برای روسیه امروز» با محور قرار دادن یکی از بزرگترین شاهکارهای این نویسنده بزرگ روس، «جنایت و مکافات»، از منظری متفاوت به پدیده کرونا نگریسته است و در چارچوبی آخرالزمانی و با استناد به فرازهائی از تک گوئی های راسکلنیکوف در جنایت و مکافات، و با مفروض انگاشتن نگاه پیشگویانه داستایفسکی که انگار توصیفی است از شرایط امروز جهان مبتلا به بیماری ای همه گیر که از آسیا تا اروپا و آفریقا را در نوردیده است، به نوعی این پدیده را سرنوشت محتوم جهانی گرفتار به انواع قید و بندها و مناسبات شیطانی دانسته و از آن  به مثابه علائم آشکار آخرالزمان یاد می کند.
نویسنده البته آشکارا در فرازهای مختلف متن، ایمان ارتدکسی خود را نیز نشان داده است که هم در ارجاعات وی به آیاتی از کتاب مقدس و هم به فرازهائی از سخنان کریل اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس روس هویداست.
فراز پایانی و نتیجه گیری این نوشتار، جان کلام مولف است که می گوید:
«برای انسان و انسانیت کرونا ویروس خیلی خطرناکی نیست. خطرناک تر از آن ویروس های دیگر است که روح و اراده او را آماج حمله قرار داده است». 
منبع: https://www.fondsk.ru/pview/2020/03/28/urok-dostoevskogo-dlja-rossii-segodna-50471.html#
کد مطلب: 3890