​گزارش ریانووستی از پایان تحریم های تسلیحاتی ایران؛

تهران می تواند چه بفروشد و چه بخرد؟

30 مهر 1399 ساعت 11:03


خبرگزاری رسمی دولت روسیه در گزارشی به پایان تحریم های تسلیحاتی ایران پرداخته و نوشته است که ایران مصمم است از فروش تسلیحات به سودآوری برسد و نیازهای نظامی خود را هم تامین کند. ریانووستی در ادامه نوشت:

ایران چه تسلیحاتی می تواند بفروشد؟
▫️سامانه موشکی باور 373 که شبیه اس-300 روسی است
▫️تانک کرار
▫️جنگنده موثر 
▫️پهپادها
▫️موشک های بالستیک دریایی و زمین به زمین

ایران از روسیه چه سلاح هایی می تواند بخرد؟
▫️سامانه اسکندر و سامانه موشکی اس-400
▫️جنگنده های سوخو-30 و میگ-25
▫️مدرن سازی تانک های تی-72 و یا شاید خرید تانک تی-90
▫️تجهیزات جنگ رادیوالترونیک
▫️ناوچه های سبک روسی
▫️ناوچه های آبی-خاکی روسی
▫️قایق های موشک انداز روسی
▫️بروزرسانی سه زیردریایی کلاس کیلوی روسی


کد مطلب: 4134

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/note/4134/تهران-می-تواند-بفروشد-بخرد

ایراس
  http://www.iras.ir