اوراسیای جدید؛ برمبنایی ژئواکونومیک یا ژئوپلیتیک؟ ؛ فئودور لوکیانف

گزارش نشست تخصصی "بازتعریف اوراسیایی نظم نوین جهانی" با حضور فئودور لوکیانف
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۵
Share/Save/Bookmark
 
اوراسیای جدید؛ برمبنایی ژئواکونومیک یا ژئوپلیتیک؟ ؛ فئودور لوکیانف
 
ایراس: گزارش نشست تخصصی "بازتعریف اوراسیایی نظم نوین جهانی"
اوراسیای جدید؛ برمبنایی ژئواکونومیک یا ژئوپلیتیک؟

سخنران:
دکتر فئودور لوکیانف (رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی فدراسیون روسیه، سردبیر نشریه «روسیه در امور جهانی» و مدیر پژوهشی باشگاه بین ­المللی والدای)

مباحثه کنندگان:
دکتر جهانگیر کرمی (دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران و عضو شورای علمی ایراس)
دکتر محمود شوری (پژوهشگر ارشد مطالعات روسیه و عضو شورای علمی ایراس)

تاریخ انتشار: اردیبهشت ماه 1395
کد بازیابی: گزارش - 9504

دریافت متن کامل (PDF)

 
کد مطلب: 1191