ایراس ترجمه کرد: «روسیه؛ چالش های دوران گذار»

تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۰
Share/Save/Bookmark
 
«روسیه: چالش های دوران گذار»، عنوان کتابی است که در قالب مقدمه و پانزده فصل، به همراه پیشگفتار و خاتمه ای در ابتدا و انتهای آن تدوین شده و «انتشارات دانشگاه نیویورک» با همکاری «شورای پژوهش های علوم اجتماعی (SSRC)» آن را در 491 صفحه و در سال 2011 منتشر کرده است. این کتاب، با ویراستاری «پیوتر داتکیوکز» و «دمیتری ترنین»، حاوی مجموعه ای است که اساتید و پژوهشگران برجسته ای در هر یک از موضوعات و مباحث، وظیفه نگارش فصل های مختلف آن را بر عهده داشته اند.
ایراس ترجمه کرد: «روسیه؛ چالش های دوران گذار»
 
ایراس: «روسیه: چالش های دوران گذار»، عنوان کتابی است که در قالب مقدمه و پانزده فصل، به همراه پیشگفتار و خاتمه ای در ابتدا و انتهای آن تدوین شده و «انتشارات دانشگاه نیویورک» با همکاری «شورای پژوهش های علوم اجتماعی (SSRC)» آن را در 491 صفحه و در سال 2011 منتشر کرده است. این کتاب، با ویراستاری «پیوتر داتکیوکز» و «دمیتری ترنین»، حاوی مجموعه ای است که اساتید و پژوهشگران برجسته ای در هر یک از موضوعات و مباحث، وظیفه نگارش فصل های مختلف آن را بر عهده داشته اند.

موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، در جهت غنی تر کردن ادبیات این حوزه پژوهشی و فراهم کردن زمینه بهره مندی هر چه بیشتر مخاطبان فارسی زبان از مباحث این کتاب ارزشمند، به ترجمه آن همت گمارده و توسط علیرضا عیاری، آن را به فارسی برگردانده است. سایت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در نظر دارد تا برگردان فارسی این اثر را در قمست های پیاپی (سریالی) منتشر کرده و در اختیار پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقه مندان قرار دهد.

ترجمه قسمت اول، شامل  مقدمه (و در ادامه، قسمت های بعدی) کتاب «روسیه: چالش های دوران گذار»، هم اکنون در بخش برگردان سایت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) قابل دست یابی و مطالعه است.
کد مطلب: 895