نگاهی به پيام امام خميني به گورباچف؛ واکنش ها و تحلیل ها

نگاهی به پيام امام خميني به گورباچف؛ واکنش ها و تحلیل ها

دکتر جهانگیر کرمی: یازدهم دی ماه سالروز ارسال پیام حضرت امام (ره) به گورباچف رییس جمهور شوروی در سال 1367 است و اینک پس از حدود سه دهه، نگارنده کوشیده است با نگاهی به آن رویداد تاریخی آن را مرور کند. اهمیت موضوع در آن است که این رویداد نقش مهمی در روابط ایران و روسیه در دوره های بعدی داشته و هنوز هم کمابیش از آن به عنوان موضوعی مهم در آغاز دوره ای جدید و متفاوت از روابط دو دولت یاد می شود .. متن کامل (PDF) ...

روسیه معاصر و ظهور دوباره فرهنگ دینی

روسیه معاصر و ظهور دوباره فرهنگ دینی

نقش کلیسا در زندگی مردم روسیه بسیار حائز اهمیت است و می توان گفت کلیسا چیزی دارد که مردم آن را طلب می کنند. در کشوری که مذهب، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته و چندین دهه، یک ایدئولوژی ضددینی بر آن حاکم بوده است، بازگشت پرشور مردم به سوی دین و کلیسا، موضوع قابل تاملی است. در کشوری که در حیات معاصر خود تغییر و تحولات شگرف اجتماعی-فرهنگی و زاویه های وارونه شده­ی دین را تجربه کرده است، برای بسیاری، ظهور دوباره فرهنگ دینی و مظاهر برجسته ای از دینداری، همچون پدیده­ای شگفت به­شمار ...

تاثیر ادبیات فارسی در آثار مختوم قلی فراغی

تاثیر ادبیات فارسی در آثار مختوم قلی فراغی

مشهدقلی قزل: کسی در تأثیرپذیری مختوم قلی از بزرگان علم و ادب فارسی و ادبیات مشرق زمین تردیدی نخواهد کرد، چرا که تبلور ادبیات مختومقلی فراغی به عنوان اصلی ترین نمونه ادبیات ترکمنی و ظهور بزرگان ادب فارسی، هر دو در بستری از پیوندها و همانندی های انکارناپذیر فرهنگی و اخلاقی میسر شده است. لازم به ذکر است که حضور و تأثیر ادبیات فارسی، نه تنها در ادبیات قرن های هجده و نوزده، بلکه در ادبیات قرن بیستم و به رغم چارچوب های سختگیرانه دوران شوروی، در آثار و تفکرات شاعران ترکمنستان قابل جستجو ...