نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
مناسبات امروز ايران و روسيه: چالش ها و فرصت ها (PDF)
۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۳۴

انتشارات ایراس، 1393

مناسبات امروز ايران و روسيه: چالش ها و فرصت ها (PDF)

ایراس – پیشگفتار فارسی: ايران و روسيه سده هاست كه در همسايگي يكديگر، كنار هم نشسته اند و خاطرات مشتركي را با فراز و نشيب بسيار پشت سر گذاشته اند. گذشته از جنگ ها و لشگركشي هاي بسيار كه بارها به تيرگي روابط ميان طرفين انجاميد، آنها اين فرصت را نيز داشته اند تا زمينه گسترش همكاري هاي سياسي و اقتصادي ...