موسسه مطالعات ایران اوراسیا 14 ارديبهشت 1395 ساعت 15:08 http://www.iras.ir/fa/doc/article/1189/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي -------------------------------------------------- دو ماهنامه ايراس عنوان : دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي -------------------------------------------------- شماره 10، ارديبهشت 1385 متن : دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 10، ارديبهشت 1385 ============================================== رفتار روسيه در مساله هسته اي ايران؛ مصاحبه خبرگزاري آفتاب با دكتر مهدي سنايي ص1 مشاهده متن [HTML] نگرش استراتژيك در روسيه امروز دكتر فرهاد كُليني ص4 مشاهده متن [HTML] مساله هويت ملي در روسيه امروز دكتر جهانگير كرمي ص6 مشاهده متن [HTML] گرايش هاي اسلامي آسياي مركزي دكتر مهدي سنايي ص8 مشاهده متن [HTML] تحولات سياسي در قرقيزستان ويكتوريا پانفيلوا* ص12 مشاهده متن [HTML] سرمايه گذاري اقتصادي در قرقيزستان * زويا پيلنكو نويسنده و كارشناس مستقل مسائل سياسي و ساكن بيشكك در قزاقستان مترجم: مترجم: يوسف محمودي ص14 مشاهده متن [HTML] يهوديان در جمهوري آذربايجان مريم اميرشاه كرمي* ص18 مشاهده متن [HTML] نهادهاي فرهنگي يهودي آذربايجان يوسف محمودي ص20 مشاهده متن [HTML] تاريخ مشترك ايـران و اوستيـا م. ن. ايميليانوا* مترجم: ترجمه و تلخيص: دكتر عليرضا عاملي ص22 مشاهده متن [HTML] روابط روسيه و سازمان اوپك سيد رضي عمادي و محمدباقر راستگو ص25 مشاهده متن [HTML] كليساي ارتدوكس و قدرت دولت ص28 مشاهده متن [HTML] رويدادها و گزارش هاي خبري ص35 مشاهده متن [HTML]