موسسه مطالعات ایران اوراسیا 20 بهمن 1394 ساعت 21:18 http://www.iras.ir/fa/doc/article/947/شماره-پانزدهم-هفته-نامه-جامعه-فرهنگ-روسیه-امروز -------------------------------------------------- منتشر شد: عنوان : شماره پانزدهم هفته نامه «جامعه و فرهنگ روسیه امروز» -------------------------------------------------- متن : ایراس: در این بخش،شماره پانزدهمهفته نامهجامعه و فرهنگ روسیه امروزتقدیم حضور علاقه مندان شده است. شماره پانزدهم هفته نامه جامعه و فرهنگ روسیه امروز، در 32 صفحه و در هفته سوم بهمن ماه 1394، توسطرایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه منتشر شده است. جهت مشاهده و یا دانلود شماره پانزدهم هفته نامه جامعه و فرهنگ روسیه امروز، روی ضمیمه بالا کلیک کنید.