موسسه مطالعات ایران اوراسیا 11 اسفند 1394 ساعت 9:37 http://www.iras.ir/fa/doc/article/965/تأثیر-زبان-ادبیات-فارسی-نویسندگان-شهیر-روسیه-تأکید-جایگاه-حافظ-الهام-هاشمی -------------------------------------------------- گزارش عنوان : تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر نویسندگان شهیر روسیه؛ با تأکید بر جایگاه حافظ در ادبیات روسیه؛ الهام هاشمی -------------------------------------------------- متن : عنوان گزارش:تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر نویسندگان شهیر روسیه؛ با تأکید بر جایگاه حافظ در ادبیات روسیه نویسنده: الهام هاشمی کارشناس زبان روسی و دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه الزهرا تاریخ انتشار: بهمن ماه 1394 کد بازیابی: گزارش-9401 دریافت متن کامل (Pdf)