موسسه مطالعات ایران اوراسیا 22 مهر 1399 ساعت 23:29 http://www.iras.ir/fa/doc/note/4117/دوفصلنامه-گفت-و-گوهای-فرهنگی-ایران-آسیای-مرکزی-قفقاز -------------------------------------------------- معرفی و فراخوان مقاله عنوان : " دوفصلنامه گفت­ و­گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز " -------------------------------------------------- متن : باسمه تعالی معرفی دانشگاه مازندران طی سالیان خیر، متناسب با ظرفیت های ملی و بین المللی خود، توسعه فعالیت های پژوهشی و اجرایی را با کشورهای واقع در آسیای مرکزی و قفقاز در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، دوفصلنامهگفت وگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز با هدف ایجاد بستر پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاردن آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و یا بطور کلی همسایگان شمالی ایران است. هدف محوری این نشریه ایجاد فضایی علمی برای طرح دیدگاه ها و تحلیل های مربوط به گفت وگوهای فرهنگی و موضوعات جانبی مرتبط با مسائل فرهنگی، فراهم ساختن امکان تبادل نظر میان صاحب نظران مختلف داخلی و خارجی پیرامون مسائل مختلف، ایجاد پیوند میان مباحث نظری سیاست خارجی و روابط منطقه ای و بین المللی با مسائل اجرایی سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران و نیز افزایش توان تولیدات علمی کشور در ارتقای گفت وگوهای میان فرهنگ ها و تمدن های منطقه است. همچنین، این مجله تلاش می کند تا به عنوان پل ارتباطی میان نخبگان علمی و اجرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و حوزه خزر عمل کرده و به تعمیق هرچه بیشتر تعامل میان محافل فکری، دانشگاهی، سیاست گذاران و مردم این کشورها در جهت ارتقای منافع ملی متقابل اقدام نماید. بنابراین، این نشریه به دنبال بسط مطالعات نظری و کاربردی در حوزه مطالعات فرهنگی و نیز ارائه راهبردها و راهکارها برای ارتقای تعاملات فرهنگی و حل مسائل موجود میان ایران و دولت های منطقه شمالی ایران است. امید است که این فصلنامه سهمی در ارتقاء دانش و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راه حل های دقیق و مدونی در خصوص چالش ها و مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته در عرصه های داخلی و بین المللی ارائه دهد. فراخوان مقاله نویسنده و پژوهشگر گرامی با توجه به مقالات و پژوهش های ارزشمند چاپ شده جنابعالی در حوزه گفتگوهای فرهنگی، نشریه گفتگوهای فرهنگی دانشگاه مازندران از شما دعوت می کند مقالات ارزشمند نظری و یا کاربردی خود را با تاکید بر روابط ایران، آسیای میانه و قفقاز برای بررسی و چاپ به این نشریه ارسال فرمایید. بدیهی است در اسرع وقت نسبت به بررسی اولیه و چاپ مقاله پژوهشی شما در شماره های جاری و آتی نشریه اقدام خواهد شد. مزید امتنان خواهد بود پاسخ این ایمیل را در اسرع وقت اعلام و آمادگی خود را برای همکاری با نشریه اعلام فرمایید. در ضمن، برای دسترسی به سامانه مجله می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمائید. http://jacd.journals.umz.ac.ir/ با سپاس سردبیر نشریه