موسسه مطالعات ایران اوراسیا 6 خرداد 1396 ساعت 20:01 http://www.iras.ir/fa/doc/news/3183/چهل-نهمین-نشست-کشورهای-حاشیه-خزر-عشق-آباد-برگزار-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : چهل و نهمین نشست کشورهای حاشیه خزر در عشق آباد برگزار می شود -------------------------------------------------- چهل و نهمین نشست کشورهای حاشیه خزر با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر 1-2 ژوئن در عشق آباد برگزار می شود متن : ایراس: به گزارش مطبوعات ترکمنستان، رئیس جمهور ترکمنستان موافقت رسمی خود را در خصوص میزبانی نشست مشترک نمایندگان کشورهای حاشیه خزر در 1-2 ماه ژوئن در ترکمنستان اعلام کرده است. ساحل دریای خزر در ترکمنستان بنا به این گزارش، چهل و نهمین نشست نمایندگان کشورهای حاشیه خزر در سطح معاون وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی و با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر در عشق آباد برگزار خواهد شد.