موسسه مطالعات ایران اوراسیا 21 دی 1396 ساعت 18:46 http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/3526/1/مسکو-۱۰۰-سال-پیش-اکنون -------------------------------------------------- عنوان : مسکو در ۱۰۰ سال پیش و اکنون گزارش تصویری ایراس -------------------------------------------------- متن :