موسسه مطالعات ایران اوراسیا 14 ارديبهشت 1395 ساعت 14:56 http://www.iras.ir/fa/doc/article/1188/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي -------------------------------------------------- دو ماهنامه ايراس عنوان : دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي -------------------------------------------------- شماره 9، فروردين 1385 متن : دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 9، فروردين 1385 ---------------------------------------------------------------------------- روسيه و مساله عضويت در سازمان تجارت جهاني نگارنده: داوود كياني ص1 مشاهده متن [HTML] روسيه و آسياي مركزي در سند امنيت ملي آمريكا نگارنده: دكتر جهانگير كرمي ص3 مشاهده متن [HTML] نقش زنان در سياست كشورهاي آسياي مركزي مترجم: مترجم: يوسف محمودي ص5 مشاهده متن [HTML] نگاه جديد روسيه به جهان اسلام نگارنده: آرمان بيستوني ص7 مشاهده متن [HTML] مسائل سياسي و قومي در روسيه جديد نگارنده: بكير دميرمترجم: مترجم: جليل يعقوب زاده فرد ص10 مشاهده متن [HTML] فعاليت حزب التحرير در آسياي مركزي نگارنده: گول نوزا سايدازيموامترجم: مترجم: يوسف محمودي ص16 مشاهده متن [HTML] مراكز مهم ايران شناسي در روسيه ص18 مشاهده متن [HTML] نگاهي به كليساي ارتدوكس روسيه ص21 مشاهده متن [HTML] صدر الشريعه و سنت فرهنگي تاجيكان نگارنده: قربانعلي ادريس اف ص27 مشاهده متن [HTML] انتظار در شعر امروز تاجيكستان نگارنده: علي رضا قزو ص30 مشاهده متن [HTML] معرفي كتاب ص34 مشاهده متن [HTML] رويدادها ص36 مشاهده متن [HTML]