موسسه مطالعات ایران اوراسیا 19 آبان 1394 ساعت 11:16 http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/835/1/مناظر-داغستان -------------------------------------------------- عنوان : مناظر داغستان -------------------------------------------------- متن : ایراس: مناظر داغستان داغستان، یکی از جمهوری های خودمختار فدراسیون روسیه است که در سواحل غربی دریای خزر و در قسمت شرقی ناحیه قفقاز واقع شده است. پایتخت و بزرگترین شهر آن مخاچ قلعه نام دارد که در سواحل دریای خزر بنا شده است. بیشتر مردم داغستان از اقوام مختلف قفقازی و مسلمان هستند. به واسطه حضور گروه های قومی گوناگون در این سرزمین نیز، به جز زبان روسی، زبان های محلی مختلفی در میان مردم رایج می باشد.