توصيه مطلب
۰
 
عكس روز/ لباس محلي آذربايجان
 

عكس روز/ لباس محلي آذربايجان
 


ايراس: پوشاک با تاریخ یک ملت و کشور در ارتیاطی تنگاتنگ بوده و قالب فرهنگ مادی را بیش از سایر عناصر میتواند منعکس سازد. وضعیت پوشاک یک ملت براحتی میتوند همانند آینه ای شفاف تمامی تحولات اجتماعی ،فرهنگی،هنری حتی سیاسی آنرا نشان دهد.

Национальные азербайджанские костюмы

Национальные азербайджанские костюмы

Национальные азербайджанские костюмы

Национальные азербайджанские костюмы

Национальные азербайджанские костюмы

Национальные азербайджанские костюмы

Национальные азербайджанские костюмы
Национальные азербайджанские костюмы

Национальные азербайджанские костюмы

Национальные азербайджанские костюмы

منبع: open.az
شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۲۱
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 22956