تاریخ : چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۴۰۳ 11 محرم 1446 Wednesday, 17 July , 2024

چین،هژمونی،غرب

چگونه چین در برابر هژمونی اطلاعاتی غرب مقاومت می کند

چگونه چین در برابر هژمونی اطلاعاتی غرب مقاومت می کند

روند کنونی دگرگونی سریع دنیای پسا دوقطبی را می توان در سطوح مختلف ردیابی کرد. یکی از آنها تغییر رویکردها در حمایت اطلاعاتی از سیاست خارجی قدرت های پیشرو است. چین در این زمینه پیشتاز بوده است.